Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Dự Án Đường Ngô Tất Tố Kéo Dài (Nối Thành Cổ- TP Bắc Ninh)

Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Dự Án Đường Ngô Tất Tố Kéo Dài (Nối Thành Cổ- TP Bắc Ninh)

Theo văn bản số 1911/UBND-XDCB được ký ngày 08/ 06/ 2020 về việc chuyển khu đất đối ứng dự án ĐTXD đường Ngô Tất Tố và đường nối Ngô Tất Tố - Thành Cổ, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT sang đấu giá Quyền Sử Dụng Đất.

Chi tiết nội dung như sau:

     Thực hiện Kết luận số 805-KL/TU ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển khu đất đối ứng dự án ĐTXD đường Ngô Tất Tố (đoạn từ nút giao giữa đường sắt đi Lạng Sơn với đường Ngô Tất Tố đến nút giao giữa đường Ngô Tất Tố với đường H) và đường nối Ngô Tất Tố - Thành Cổ, thành phố     

     Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT sang đấu giá quyền sử dụng đất;

     Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại Văn bản số 2060/UBND-QLĐT ngày 15/8/2019 và Văn bản số 1324/UBND-QLĐT ngày 19/5/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1249/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/9/2020 và Biên bản cuộc họp thống nhất ngày 10/9/2020 của các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND thành phố Bắc Ninh;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     1. Đồng ý chuyển khu đất đối ứng dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố (đoạn từ nút giao giữa đường sắt đi Lạng Sơn với đường Ngô Tất Tố đến nút giao giữa đường Ngô Tất Tố với đường H) và đường nối Ngô Tất Tố - Thành Cổ, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT sang đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời điều chỉnh vị trí và giảm diện tích khu đất xuống còn 6,8ha (có sơ đồ vị trí khu đất kèm theo).

     2. Giao UBND thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư, lập quy hoạch, dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

     3. Giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành./.


Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Dự Án Đường Ngô Tất Tố Kéo Dài (Nối Thành Cổ- TP Bắc Ninh)
Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Dự Án Đường Ngô Tất Tố Kéo Dài (Nối Thành Cổ- TP Bắc Ninh)

Vị trí lô đất đấu giá quyền sử dụng đất đường Ngô Tất Tố
Vị trí lô đất đấu giá quyền sử dụng đất đường Ngô Tất Tố

Cụ thể vị trí lô đất đường Ngô Tất Tố Kéo Dài- TP Bắc Ninh
Cụ thể vị trí lô đất đường Ngô Tất Tố Kéo Dài- TP Bắc Ninh

Anh/ Chị có nhu cầu Mua hoặc Ký Gửi Bán Nhà Bắc Ninh xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin Chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh