Bắc Ninh Đầu Tư Dự án đường tránh QL.17, đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành

Bắc Ninh Đầu Tư Dự án đường tránh QL.17, đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành

Theo văn bản  số 166/UBND-XDCB về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường tránh QL.17, đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành. Văn bản được ký ngày 10/ 6/ 2020.

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

     Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm;

     Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 719/KH-ĐTG ngày 14/5/2020; của Sở Tài chính tại Công văn số 378/STC-ĐT ngày 20/4/2020; của Sở Xây dựng tại Công văn số 722/SXD-QLHT ngày 17/4/2020; của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 687/SGTVT-QLCL ngày 27/4/2020 và số 789/SGTVT-QLCL ngày 11/5/2020; của UBND huyện Thuận Thành tại Công văn số 415/CV-UBND ngày 17/4/2020,

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý chủ trương giao UBND huyện Thuận Thành lập báo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường tránh QL.17, đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành theo đề nghị của Sở Kế hoạch đầu tư tại Công văn số 719/KH-ĐTG ngày 14/5/2020.
  2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Bắc Ninh Đầu Tư Dự án đường tránh QL.17, đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành

Anh/ Chị quan tâm Thị Trường Bất Đông Sản Bắc Ninh hoặc có nhu cầu Mua & Bán xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin Em sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh