Lập Quy Hoạch 1/500 Khu Nhà Ở tại Khu Đất Nhà Máy Kính Đáp Cầu Viglacera

Lập Quy Hoạch 1/500 Khu Nhà Ở tại Khu Đất Nhà Máy Kính Đáp Cầu Viglacera

Theo văn bản số 1937/UBND-XDCB được ký ngày 09/ 06/ 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về đề nghị của Tổng Công ty Viglacera lập quy hoạch khu đất 12.5 ha tại khu nhà máy kính Đáp Cầu Viglacera.

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

     Xét đề nghị của Tổng Công ty Viglacer-CTCP tại Văn bản số 191/TCT-BQLDA ngày 25/5/2020 về việc đề xuất lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở 12,5ha tại khu đất nhà máy kính Đáp Cầu Viglacera;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Xây dựng chủ trì: Xem xét nội dung đề nghị của Tổng Công ty Viglacer-CTCP tại Văn bản số 191/TCT-BQLDA; tham mưu, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu liên quan)./.


Lập Quy Hoạch 1/500 Khu Nhà Ở tại Khu Đất Nhà Máy Kính Đáp Cầu Viglacera
Lập Quy Hoạch 1/500 Khu Nhà Ở tại Khu Đất Nhà Máy Kính Đáp Cầu Viglacera

Anh/ Chị có nhu Cầu Mua hoặc Bán Nhà Đất Bắc Ninh xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh