Điều Chỉnh Khu Công Nghiệp An Việt- Quế Võ 6 và Khu Công Nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh

Điều Chỉnh Khu Công Nghiệp An Việt- Quế Võ 6 và Khu Công Nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh

Theo Văn Bản số  216/TTr-UBND được ký ngày 02/07/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035 theo đó điều chỉnh Khu Công Nghiệp An Việt- Quế Võ 6 và Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.

      Đưa KCN An Việt - Quế Võ 6 tại vị trí cũ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2015 - 2020, bổ sung quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 tại vị trí mới vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2015 - 2020 cho phù hợp Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 và phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 939/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh.

      Diện tích khu công nghiệp 78,68ha và tên gọi KCN An Việt - Quế Võ 6 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

      Điều chỉnh giảm quy mô của KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh từ 432ha xuống còn 300ha (giảm132ha) tại quy hoạch phát triển KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại văn bản 1511/TTg-KTN ngày 20/8/2014; theo đó phần diện tích giảm 132ha đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN Thuận Thành III để đảm bảo tổng diện tích các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 là không đổi (6.397,68ha).

Khu công nghiệp Quế Võ 3 đang được đẩy nhanh phát tiển
Khu công nghiệp Quế Võ 3 đang được đẩy nhanh phát tiển

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh